Gelişen iş piyasalarına paralel olarak istihdam faaliyetlerinin yalnız Devlet eliyle yürütülmesi, gün geçtikçe zorlaşmakta. Dünya'da yaygın olarak faaliyet gösteren özel istihdam büroları, istihdam çalışmaları ile kamu'nun yükünü azaltmakta. Ülkemizde de bu alandaki gereksinimlerin ortaya çıkması sonrası, özel istihdam bürolarının faaliyetlerine ilişkin yasal düzenleme yapılmıştır. Özel istihdam birolarına ilişkin yasal düzenleme ilk olarak , "4857/90" ile yasal mevzuatımızda yer almıştır. İlgili madde ile yapılan düzenleme,istihdam faaliyetleri konusunda Türkiye İş Kurumu'nu görevlendirmekle birlikte, bu konuda izin verilen biroların faaliyetlerine de olanak sağlamaktadır.

4857 sayılı iş kanunu, ilgili maddesi

İş ve işçi bulmaya aracılık
MADDE 90. - İş arayanların elverişli oldukları işlere yerleştirilmeleri ve çeşitli işler için uygun işçiler bulunmasına aracılık görevi, Türkiye İş Kurumu ve bu hususta izin verilen özel istihdam bürolarınca yerine getirilir.

Özel istihdam bürolarının faaliyetlerini açıklayan düzenlemeler, "4904" sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu ile hüküm altına alınmıştır.

 

"4904" sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu

Yönetmelikler

Tebliğler