Çalışma hayatımıza yeni bir düzen getiren 4857 sayılı İş Kanunu’nun Md.90 maddesi gereği düzenlenen İş-Kur Yasası, Özel İstihdam Büroları’nın kuruluşuna imkan tanımıştır.

2003 yılında yasal kimliğine kavuşan Özel İstihdam Büroları; her yeni oluşumda olduğu gibi, bir taraftan yasal uygulamalardan kaynaklanan tereddütler, diğer taraftan sektörün kendi yapısına ilişkin zorluklar yaşamaktadır.

Gelişmekte olan ülkemiz nüfusunun nerdeyse %70’ini oluşturan genç ve dinamik işgücümüzün doğru, etkin ve verimli şekilde istihdam edilmesi gerekmektedir. Bu konu, devlet kadrolarının olduğu kadar, bu alanda hizmet veren özel sektör kuruluşlarının da öncelikli sorumluluğudur.

Devletimizin bu yöndeki farkındalığı ve çabaları hepimizin malumudur. Bunun yanısıra, biliyoruz ki; refah, demokrasi ve sürdürülebilir kalkınmanın yaygınlaştırılmasında sivil toplum kuruluşlarının rolü tartışmasız çok büyüktür.

İşte bu yüzden, çalışmalarımızın devlet kuruluşları ve kamuoyu karşısında layıkıyla duyurulabilmesi ve sektörümüzün sağlıklı büyüyebilmesi açısından standartlarımızı oluşturmak amacıyla bir dernek çatısı altında toplanmaya karar verdik. Bu karar doğrultusunda, Özel İstihdam Büroları Derneği adıyla hizmet vermekteyiz.

Kuruluş tarihimiz, 24-09-2004.

 

Başkanın notu

Kurucu Üyelerimiz 2003-2004

2005-2006 Yönetim Kurulu Üyelerimiz

2007-2008 Yönetim Kurulu Üyelerimiz