DERNEK TÜZÜK VE RAPORLAR

2005 Bilanço ve Gelir Tablosu
2006 Bilanço ve Gelir Tablosu
Genel Kurul Tutanakları

Özel İstihdam büroları derneği Tüzüğü