07 Aralık 2010

YUVARLAK MASA TOPLANTISI

Sayın ÖIBD üyeleri,

Avrupa Komisyonu İstihdam ve Sosyal İşler Genel Müdürlüğü (Dg Employment and Social Affairs) tarafından Eurociett (European Confederation of Private Employment Agencies) ve UNIEuropa (Hizmet ve İletişim İşçileri Avrupa Konfedarasyonu) işbirliğiyle düzenlenmektedir. "Geçici Büro Çalışması (Mesleki Anlamda Geçici İş İlişkisi)'nde Sosyal İletişim" (Temporary Agency Work Social Dialogue) isimli Yuvarlak Masa Toplantısı 07 Aralık 2010 Salı günü İstanbul'da düzenlenmştir.

Özel İstihdam Büroları Derneği (ÖİBD) olarak Eurociett'in Türkiye temsilcisi sıfatıyla bu organizasyonda Eurociett ile birlikte çalışmaktayız. Derneğimiz amaçları doğrultusunda; Avrupa'da bulunan özel istihdam bürosu dernekleri konfederasyonu Eurociett'in üyesi olmuştur. Eurociett; Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği üyesi 27 ülkenin özel istihdam bürosu meslek örgütlerini bir çatı altında toplayan ve özel istihdam bürolarının emek sektöründe üstlendiği rolü sektörde tanıtmak ve bu sektörün gelişmesi için çalışmalar yapmayı amaç edinmiş bir konfederasyondur (Avrupa Özel İstihdam Büroları Konfederasyonu).

İlgili toplantı 07 Aralık 2010 tarihinde Best Western Hotel (Şehzadebaşı)'nda saat 08:30 - 16:00 arasında yapılmıştır.

"Geçici Büro Çalışması (Mesleki Anlamda Geçici İş İlişkisi)'nde Sosyal İletişim" isimli Yuvarlak Masa Toplantısı; mesleki anlamda geçici iş ilişkisindeki sosyal tarafların (özel istihdam büroları - asıl işveren ve işçi sendikları ile Türkiye İş Kurumu gibi kamu kurum ve kuruluşlarının) aralarında sosyal iletişimin sağlanabilmesi amacıyla yapılmaktadır. Ayrıca, Özel İstihdam Büroları'nın emek piyasasındaki yerinin daha iyi anlaşılabilmesi ve mesleki anlamda geçici iş ilişkisinin emek piyasasındaki öneminin Avrupa Ülkeleri'nin uygulama örnekleriyle somutlaştırılarak daha açık şekilde aktarılabilmesi amaçlanmaktadır.

Toplantı'da Avrupa Komisyonu İstihdam Genel Müdürü Ellen Durst, UNI Europa temsilcisi Rachel Owens, Eurociett Başkanı Annemarie Muntz, Eurociett temsilcisi Denis Pennel, UNI Europa üyesi Basın-İş Sendikası'nı temsilen Sayın Akcan, Özel İstihdam Büroları Derneği Başkanı Sn. Altuğ Yaka, Özel İstihdam Büroları Derneği'ni temsilen Sn. Ayşe Uça, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü'nü temsilen Çalışma Uzmanı Sn. Esra Sermin Ata, TİSK'i temsilen Sn. Esra Belen ve Türkiye İş Kurumu İstihdam Dairesi Şube Müdürü Sn. Deniz Çavuşoğlu konuşma yapmıştır.

Toplantı'nın ana başlıklarını şu şekilde sayabiliriz;

  • Türkiye'de İstihdam İlişkileri ve Sosyal İletişim

  • Türkiye'de Özel İstihdam Büroları sektörünün profili

  • Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin Geçici İstihdam Büroları'na İlişkin 2008/104/Ec Sayılı Direktifi'nin İncelenmesi

  • Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 181 No.lu Özel İstihdam Büroları Hakkında Sözleşmesi'nin İncelenmesi

  • Avrupa Birliği uygulamaları ele alınmak suretiyle taraflar arasındaki sosyal iletişimin geliştilmesi yoluyla özel istihdam büroları ve mesleki anlamda geçici iş ilişkisinin nasıl daha sağlıklı ve etkili şekilde düzenlenebileceği

  • Eurociett hakkında daha fazla bilgi için http://www.eurociett.eu/

    Toplantı Programına ulaşmak için tıklayınız.


    ÖİBD Yönetim Kurulu