27 Aralık 2007

ÖİBD 2007 YIL SONU YEMEĞİ

Sayın ÖIBD üyeleri,

27 Aralık 2007 günü Divan Otelinde üyelerimizle öğle yemeğinde buluşup hep beraber seneye elveda, 2008’e hoşgeldin deme fırsatımız oldu.

Bu aktivitemize İŞKUR’un Genel Müdürü Sayın Namık Ata katılarak bizleri onurlandırdı. İşkur’un İstanbul İl Müdür Yardımcıları Sayın Günay Bölükoğlu ve Sayın Ayhan Tozan, Şişli Müdürü Sayın Uğur Surun, ve Umraniye Şube Müdürü Sayın Halis Fidan aramızda idiler, onlara da teşekkür ederiz. Toplantımıza üyelerimizın yanı sıra Onur ve Danışma Kurulu Üyelerimiz de davetliydi toplam 18 kişilik bir katılım ile hoş vakit geçirdik.

Toplantı sırasında Başkanımız Sayın Livio Manzini 2007 ile ilgili genel bir değerlendirme yaptı. İstihdam piyasası ve faaliyetlerimiz açısından genelde aktif bir sene olduğu kaydedildi.

İşe yerleştirilen insan sayısı açsından rekor bir sene geçirdik. Derneğimiz bu sene içinde EUROCIETT ve CIETT Konfederasyonlarına kabul edildi. Bu da AB Komisyonunda şekillendirilecek istihdam piyasası direktiflerinde bundan böyle söz hakkımızın olacağı anlamına gelmektedir. Öte yandan Danışma Kurulumuz kuruldu ve çalışmalarına başladı. Web sitemiz yenilenip faaliyete girdi.

Bu olumlu gelişmelerin yanısıra maalesef işsizliğin halen inmediği, tam tersine hafif bir yükseliş gösterdiğini gözlemlemekteyiz. Bu da ekonomik büyümenin yeterli sayıda işyeri yaratmadığı anlamına gelmektedir. Ülkemizin demografik yapısı ve işgücüne katılma oranının yükselmesi ile her sene bir milyondan fazla yeni işyerine ihtiyaç vardır. Böyle bir istihdamın sağlanabilmesi için daha esnek bir işgücü piyasasına ihtiyaç vardır. Başka bir değişle İLO sözleşmelerinin ve tüm AB ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de Özel İstihdam Büroları aracılığı ile sağlanan geçici istihdamın önü artık açılması gerekmektedir. 2007 senesi reform süresinin bir çok nedenden dolayı durakladığı bir sene olmuştur. 2008 senesinde bu sürecin yeni bir ivme kazanması herkes tarafından arzulanmaktadır.

Başkanımızdan sonra sözü Sayın Namık Ata aldı. Kendisinin bizlere önemli mesajları vardı.

Bir taraftan Özel İstihdam bürolarını kuran yasa ile birlikte istihdam piyasasına olumlu bir katkısı olan yeni bir sektör kurulduğunu ifade etti. Üç sene içinde 300 ofise lisans verildi ki bunlardan 276 tanesi faal durumdadır. Bu ofisler 55,000 kişiyi işe yerleştirdiler ve İŞKUR bu olgudan oldukça memnun olduğunu ayrıca ÖİBlerin bir rakip değil İşkur’un çözüm ortağı oduklarını ifade ettiler.

İşkur’un birinci önceliği halen kayıtsız çalışan ofisleri kayıt altına almaktır.  Yapılan kontrollerde bazı ofislerin ruhsatı iptal edildiği gibi bazılarına da cezalar kesildi. Ancak bunun yanısıra İşkur ÖİBlerin daha aktif bir rol oynamalarını arzulamaktadır. Hükümetin hazırladığı İstihdam paketi Ocak ayında Meclise sevk edilmeden önce sosyal tarafların görüşlerine sunulacaktır. Bu pakette ÖİBlerin geçici istihdam sağlamalarına yönelik değişiklik bulunacaktır. Sayın Ata’nın belirttiği gibi bu üç sene içinde elde edilen tecrübe ile artık ÖİBleri düzenliyen yasa ve yönetmeliklerin gözden geçirilme zamanı gelmiştir. Riskleri minimize etmek için konulan bazı maddeler geçerliliğini kaybetmişse bunları yeniden düzenlemek gerekir. Derneğimizin görüşlerini de değerlendirmeye hazır olduklarını ifade etmişlerdir.

Son olarak bazı sosyal sorumluluk projelerinin, bilhassa mesleki eğitim konularında müştereken yapılabileceği ifade edildi. Önümüzdeki dönemde bu projeleri şekillendirmeye gayret edeceğiz.Bu toplantımızı İşkur ve Derneğimiz arasında sıcak bir işbirliğinin bir halkası olarak da görebiliriz. Bu beraberlik ve takım çalışması ülkemizin istihdam sorunlarının çözülmesine katkıda bulunacağı muhakkaktır.

ÖİBD Yönetim Kurulu